НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ОБЕКТ НА БЕЗКРАЙНА ЛЮБОВ

“Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,
даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени)
(Ефесяни 2:4,5)”

Сърцето, което е предадено на Божията мъдра дисциплина ще се довери на всяко проявление на Неговото провидение… Ще дойдат изкушения, за да ни обезсърчават, но какво ще придобием, ако отстъпим пред тези изкушения? Нима за душата става по-добре, ако се оплаква и недоволства от нейния единствен източник на сила? Само в последните дни на живота ли ще свидетелстваме, когато устните са вече вдървени от смъртта? Не, котвата ще издържи! Знам, че Спасителят ми е жив…

О скъп, дълготърпелив и многомилостив Исусе, как те обожава душата ми! Една окаяна недостойна, омърсена от греха душа стои пред Святия Бог, но вече облечена в пълнотата и правдата на нашия Заместител и нашата Сигурност! Чудете се о, небеса и възклицавай от изумление земьо, защото падналият човек е обект на Неговата безкрайна любов и благоволение. Исус се радва с небесни песни, а оскверненият от греха човек, вече очистен чрез правдата Христова е представен пред Отца без петно и сянка от грях “без петно и без бръчка” (Ефесяни 5:27) “Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли Който го оправдава?” (Римляни 8:33)

Нека всяка слаба, люшкана от бурите душа намери пристан в Христа и нека не допуска самосъжалението и егоцентризма да я карат да мисли единствено за своите малки разочарования и осуетени надежди. Нима спасителният план не е предвиден за всеки? И ако вечният Бог ме оправдава кой ще бъде против мен. “Кой е оня, който ще ни осъди. Христос ли Който умря за нас” (Римляни 8:34). Когато умря за нас, хората, Исус показа колко много ни обича! Законът осъжда грешника и го довежда при Христа. Бог е Този, Който раздава правда и опрощение.

Сатана ще обвинява и ще търси начини да погубва, но Бог ни отваря вратата на прибежищния град. И Бог оправдава този, който влезе през вратите на този град. И ако Бог е откъм нас тогава кой ще е против нас? О, каква сияйна славна истина. Защо хората не я разбират? Защо не вярват в светлината й. Защо всички вярващи не говорят за Христовата несравнима любов?…

Бог живее и царува. Всички спасени трябва да воюват мъжествено като войници на Христа; тогава ще бъдат записани в небесните книги като истинни и верни. Те трябва да вършат делата на Христа и да се подвизават в доброто войнстване на вярата.