НИЕ ИЗБИРАМЕ

Всичко, което се случва в обективната действителност, е причинено от три фактора: Бог, Сатана и човекът. Бог е върховният източник на доброто, Сатана е авторът на злото, а човекът свободно избира по кой модел да построи и реализира живота си. Тези три фактора са в много заплетени взаимодействия помежду си, прерастващи често в тежки конфликти. При анализа на тези сблъсъци не винаги е възможно или лесно да се разграничи ролята на единия от тази на другия.

Още с раждането си ние попадаме в условията на яростна война. Конфликтът е назрявал от хилядолетия, отношенията са се изостряли векове наред и, представяте ли си, вие се раждате като невинно бебе, нищо не подозирате (и няма как иначе), а вече сте във вихъра на събитията, а понякога (както беше при Йов) сте дори острието на конфликта. Тогава това, което трябва да имаме предвид при следващата си житейска болка, е, че нашето страдание, както и ответната ни реакция към него, имат не само личен, нито само земен смисъл, но също глобален, космичен аспект. Нашият избор, нашите решения са аргументи в битката на вековете. Това е повече от отговорно!

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян