НИЕ ПРЕЖИВЯВАМЕ КРАСОТАТА

Ние не владеем красотата. Тя ни владее. “Животът е трънен розов храст. А изкуството е неговият цвят” (Георг Еберс). А Гр. Петров пише: “Ние сме обаяни от красивата мисъл, от красивото чувство на човека, от краси красивия характер. Защо им се радваме? Защо ни обайват? Къде е тайната на красотата? Тайната на хармонията, в пълното съгласуване на отделните части в едно образцово цяло.”

Според Милеталер прекрасното ни доставя удоволствие. Естетичните удоволствия имат чисто духовен характер. Получаваме приятни усещания от красотата и творбите на изкуството. Тези усещания действуват не върху нашето материално естество, а върху духа ни. Този факт материализмът трудно ще обясни. ,,Всичко, на което гледаме с любов, изглежда красиво” (Х. Моргенщерн). Аристотел твърди, че красотата се заключава във величието и реда. АЛ . Алберти: “Красотата е хармония на всички части, обединени разумно и с такава съразмерност предмета, в който се намират, че да не бъде възможно прибави, отнеме или измени каквото и да е, без да стане по-лошо.”