НИЕ РЕШАВАМЕ

Единственият безусловен Божий подарък, който Той прави на Своите творения, независимо от отношението им към Него, е удивителната Му и безпределна любов. Всички останали скъпоценности – прощението, оправданието, новорождението, спасението – в един или друг смисъл, по един или друг начин ни се предлагат при някакви условия. За щастие не неизпълними, дори не трудноизпълними, но определени и категорични. Това се отнася и за даването на Святия Дух. Ако във времето на духовното ни невежество сме били обект на нежната Му грижа и помощ, макар да не сме я осъзнавали и ценили, то след като сме просветени чрез Свещеното Писание, Той не би предприел каквито и да е касаещи ни “маневри” без нашето съгласие и желание. Дали ще засили влиянието Си над нас или ще увеличи дистанцията, дали изцяло ще ни изпълни или завинаги ще ни остави – това зависи от нашата свободна воля. Ето защо този въпрос трябва сериозно да ангажира нашето внимание.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”