НИЕ ЩЕ ПРИНАДЛЕЖИМ

КЪМ ЦАРСКОТО СЕМЕЙСТВО

„Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни нему, защото ще Го видим, както е“ (1 Йоан 3:2).

Може ли някое професионално повишение да се сравни с честта да бъдем Божии синове, деца на Небесния Цар, членове на царското семейство? Земните благородници умират и се връщат в пръстта, така и почитта, и вниманието, които им се отдават, са кратковременни. Но честта, идваща от Бога, е вечна. Да бъдем Божии наследници и сънаследници на Христос означава да придобием неизброими вечни богатства – ценности с такава стойност, че в сравнение с тях златото, среброто и скъпоценните камъни на земята изглеждат съвсем евтини.

Приятелството с Отец и Исус облагородява и извисява човека, като го прави способен да споделя радостите на Небесния Отец. Прехраната, облеклото, жилището и богатството може би имат своята стойност, но връзката с Бога и отразяването на характера Му са безценни. Животът ни трябва да бъде скрит с Христос в Бога. И въпреки „че още не е станало явно какви ще бъдем, когато Христос, нашият живот се появи, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим, както е“. Благородното достойнство на Христовия характер ще блести като слънце и лъчите, идващи от лицето Му, ще се отразяват върху онези, които са се очистили, както Той е чист.