НИКАКЪВ ПОВОД ЗА ВЪЗГОРДЯВАНЕ

„Тогава рекох: Горко ми, защото загинах; понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите“ (Исая 6:5).

Онези, които преживяват библейското освещение, ще проявяват дух на смирение. Също като Мойсей, и те са придобили представа за несравнимото величие на светостта, като осъзнават собственото си недостойнство в контраст с чистотата и извисеното съвършенство на Вечния.

Пророк Даниил е пример за истинско освещение. Дългият му живот бе изпълнен с благородно служене за неговия Господар. Той бе мъж „възлюбен“ (Дан. 10:11) от Небето. И пак, вместо да твърди, че е чист и свят, този почтен пророк приравнява себе си с истинските грешници от Израил, когато се застъпва пред Бога за своя народ. „Защото ние не принасяме приношенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедрости.“ „Съгрешихме и вършихме нечестие.“ Той заявява: „И докато още говорих и се молих, и изповядвах своя грях и греха на людете си (…)“ (Дан. 9:18,15,20).

Когато Йов чу гласа на Бога из бурята, каза: „Затова отричам се от думите си, кая се в пръст и пепел“ (Йов 42:6). Точно тогава, когато Исая видя Господната слава и чу херувима да прогласява: „Свят, свят, свят Господ на Силите“, извика: „Горко ми, защото загинах“ (Исая 6:3,5). Апостол Павел, който след като беше занесен до третото небе и чу неща, които е невъзможно човек да изрази, говори за себе си като „най-нищожен от всичките светии“ (2 Кор. 12:2-4; Ефес.З:8). Именно възлюбеният Йоан, който си позволяваше да се обляга на Исусовите гърди, сега, гледащ Неговата слава, бе онзи, който се почувства като мъртъв пред нозете на ангела (Откр. 1:17).

Не може да има никакво себевъзвеличаване и никакво горде­ливо твърдение за свобода от греха от страна на онези, които вървят в сянката на Голготския кръст. Те чувстват, че именно техният грях бе този, който причини агонията, съкрушила сърцето на Божия Син, и тази мисъл ще ги води към смирение. Онези, които живеят най-близо до Исус, ще съзрат най-ясно несигурността и греховността на човечеството, като единствената им надежда ще бъде в заслугите на разпнатия и възкръснал Спасител.