НИКОГА НЕ СИ САМ

Обстоятелствата може да ни разделят от всеки земен приятел; но никакви обстоятелства, никакви разстояния не могат да ни разделят от небесния Утешител. Където и да се намираме, където и да отидем, Той е винаги до нас, за да ни подкрепя, пази, въздига и насърчава.
Никога не мисли, че Христос е далече. Той винаги е близо. Неговото любящо присъствие те обкръжава. Търси Го като Един, Който желае да бъде намерен от теб! Той иска да живееш в постоянно общение с Него.
На всяка искрена молитва ще дойде отговор! Той може да не е точно такъв, какъвто ти желаеш или точно по времето, когато ти го очакваш; но ще дойде по начин и във време, който най-добре ще посрещнат твоите нужди. На молитвите, които поднасяш в самота, в умора, в изпитания Бог отговаря, не винаги според твоите очаквания, но винаги за твое добро.

,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“