Помни винаги, че кожата се набръчква, косата побелява, дните стават години… Но основното не се променя.
Силата и увереността ти нямат възраст.
Духът ти е метличката от пера за всяка паяжина.
Зад всеки срок на пристигане има едно заминаване.
Зад всяко постижение има ново предизвикателство.
Докато си жив, чувствай се жив.
Ако ти липсва това, което си вършил, залови се с него отново.
Не живей с пожълтели снимки…
Продължавай – дори ако всички очакват да се откажеш.
Не оставяй желязото у теб да ръждяса.
Направи така, че вместо съжаление, да будиш уважение.
Когато заради възрастта не можеш да тичаш, ходи бързо.
Когато не можеш да вървиш, използвай бастун.
Но никога не спирай!