БОГ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗУВА “МАЛОЦЕННИ” РАБОТНИЦИ

 “Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните”
(1 Коринтяни 1:27)

Тези, които Бог избира за Свои работници, не винаги са надарени според представите на света. Понякога Той избира неуки хора и те имат особена работа, възложена им от Него. При това те достигат висота, до която никой друг не се е домогнал. Всички, които работят сдържано и мълчаливо, ще бъдат наградени със същата похвала като работещите с голямо външно обаяние и чар. Всеки труженик в Божията нива е възнаграден според Духа който дава подбуда за делата му.

Тези работници отварят сърцата си за приемането на истината и остават мъдри в Христа и чрез Него. От техния живот се носи благоуханието на благочестието. Те внимателно премислят всички свои думи, преди да ги изрекат.

Техните действия са съобразени с образеца на Водача им. Всичките им стремления са за благополучието на техните ближни. Тези души носят успокоение и радост на наскърбените и отчаяните. Те чувстват необходимостта да бъдат винаги поучавани от Христа, за да могат да работят според Божията воля. Верните работници се учат как по най-добър начин да носят кръста и себеотрицанието на Исус. Те са Божии свидетели, които следват примера на Христос, Когото обичат и Комуто служат.

Те непрестанно се поучават от своя велик Учител при всяка достигната висота на съвършенство, но въпреки това непрекъснато чувстват своята слабост и безполезност. Техните души са привлечени към небето от силното възхищение, което изпитват към красотата на Христовия характер. Божиите работници прилагат на дело добродетелите на Исус, защото животът им е скрит в Него. Те непрекъснато се движат напред и нагоре, като биват благословение за света и почест за техния Изкупител. Христос казва за тях: “Блажени кротките, защото те ще наследят земята” (Матей 5:5).

Такива работници трябва да бъдат насърчавани, защото извършеното от тях е направено не за да бъде видяно от човеците, а за да се прослави Бога. Тяхната работа ще носи проверката и одобрението на Отца. Бог свързва тези всеотдайни души с други, които имат по-подчертани способности и с това биват запълвани празноти, които иначе човеците оставят. Божието благоволение е видно, когато тези скромни Негови работници са признавани и оценявани подобаващо, защото те са необходими брънки във веригата на Неговите служби. Божията воля е всяка душа, която работи за Него, да получи признание, независимо колко малък е нейния дял в работата…

В небесните дворове, когато изкупените се съберат в своя дом, тази класа от работници ще стоят най-близко да Божия Син. Те ще блестят ярко в небесните селения на своя Господ, почетени от Него, защото са счели за велика чест да служат на онези, за които Исус даде живота си.