„Които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега (ако е потребно) в разни изпитни.“ (1Петр.1:5,6)

Не си мислете, че животът на християнина е лишен от изкушения. Те идват при всеки. И християните, и онези, които не са приели Христос като свой Водач, имат изпитания. Разликата е, че последните служат на един тиранин, който ги води към робство, докато християните служат на Онзи Който е дал живота Си, за да им върне вечния живот. Не гледайте на изпитанията като на нещо странно, но като на средство, с което сме освещавани и укрепвани. „Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост“ (Яков 1:2,3).

В бъдещия живот ще разберем онези неща, които тук силно са ни обърквали. Ще осъзнаем колко мощен Помощник сме имали и как Божии ангели са били изпращани да ни закрилят, докато сме следвали Божието слово.

На всички, които Го приемат, Христос дава сила да станат синове на Бога. Той е навременна помощ във всеки миг на нужда. Би трябвало да се срамуваме заради разклатената си вяра. Хората, които са победени, трябва да обвиняват единствено себе си за своя неуспех да противостоят на врага. Всички, които го искат, могат да дойдат при Христос и да намерят нужната им помощ.

Сред вас е могъщият Съветник на всички векове, приканващ ви да положите доверието си в Него. Нима ще се отвърнете от Него и ще гледате на несигурни човешки същества, които са също толкова зависими от Бога, колкото и вие? Нима сте се отрекли от своите привилегии? Не сте ли виновни в нищожните си очаквания, като не сте поискали от Бог онова, което Той копнее да ви подари?

„Ще спомена милосърдията Господни, причините за хваление на Господа за всичко, що ни е подарил Господ, и за голямата благост към Израелевия дом (…) Защото рече: Наистина те са Мои люде, чада, които не ще постъпят невярно; така им стана Спасител. Във всичките им скърби Той скърбеше и ангелът на присъствието Му ги избави“ (Исая 63:7-9).