Паякът, наречен Dinopis, притежава изключителни умения за ловуване. Вместо да изплете неподвижна паяжина и да чака своята плячка, той плете малка и много необикновена паяжина, която хвърля върху жертвата си. След това той здраво връзва своята плячка с тази мрежа. Заловеното насекомо не може да направи нищо, за да се освободи. Паяжината е толкова съвършено конструирана, че насекомото колкото повече  изпада в паника, толкова повече се оплита. С цел да запази своята храна паякът връзва жертвата с допълнителни нишки, все едно  я опакова. Как този паяк изработва една толкова превъзходна от гледна точка на своя механичен дизайн и химична структура паяжина?

За паяка е невъзможно да придобие такова умение случайно, както твърдят еволюционистите. Паякът е лишен от уменията като научаване и запомняне и дори няма мозък, за да извършва такива неща. Очевидно това умение е дадено на паяка от неговия създател Бог, който е Всемогъщ.

Много важни чудеса са скрити в нишките на паяжината. Тази нишка, с диаметър по-малък от една хилядна от милиметъра, е 5 пъти по-здрава от метален кабел със същата плътност. Тази нишка има и друга характеристика – тя е изключително лека. Тази дълга достатъчно, че да може да обвие света нишка, тежи само 320 грама.

Стоманата, специално произвеждана в индустриалния свят, е един от най-здравите материали, създадени от човечеството. Паякът обаче може да произведе в тялото си доста по-здрава нишка от стоманата. Когато човек произвежда стомана, той използва своето придобито през вековете знание и технологии, тогава какво използва паякът, когато произвежда тази нишка?

Както виждаме,  всички технологични и технически средства, с които разполага човечеството изостават от тези на паяка.