НИЩИТЕ ПО ДУХ

 

Христос казва на нищите по дух: „Тяхно е небесното царство” (виж Матей 5:3). Царството непреходно и земно, както мислеха слушателите. Той разкрива на хората духовното царство на Своята любов, благодат и праведност. Знакът, че Месия царува, е приликата между човека и Човешкия син. Неговите поданици са нищи по дух, смирени и преследвани заради правдата. Небесното царство е тяхно.