НИЩО В НЕБЕТО

Един богат бизнесмен се разхождал със свой стар приятел, когото не бил виждал от дълго време. Той му показал всички­те си придобивки – ниви, лозя, собствено предприятие, къща, вила, коли… Накрая казал:

– Виждаш ли с колко неща се сдобих за изминалото време? Всичко това е мое.

Приятелят му замълчал за кратко и после казал:

  • Да, ти наистина си придобил много неща, но всички те са тук, на земята. Кажи ми, обаче, имаш ли нещо на Небето?

Бизнесменът отговорил:

  • На Небето ли? Не. Там нямам нищо.
  • Жалко – казал неговият приятел – Един ден, когато напус­неш тази земя, ти ще оставиш всичко това, което ми показа. А на Небето ще бъдеш без нищо.

Христос казва: „Недейте си събира съкровища на земята, където молец и ръжда ги изяждат и където крадци подкопават и крадат. Но си събирайте съкровища на Небето, където молец и ръжда не ги изяждат и където крадци не подкопават, нито кра­дат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти“. Матей 6:19-21