НИЩО НЕ Е ТВЪРДЕ МАЛКО

„Благ е Господ към онези, които Го чакат, към душата, която Го търси.“ (Пл.Ер.3:25)

Малцина са тези, които правилно оценяват и се възползват от скъпоценната привилегия на молитвата. Трябва да отиваме при Исус и да Му изказваме всичките си нужди. Може да Му занесем дребните си грижи и проблеми, както и големите си неприятности. Каквото и да възникне в живота ни, което ни безпокои и тревожи, просто е нужно да го споделим с Него в молитва.

Губим много ценни благословения като не отнасяме нуждите и грижите си при Спасителя. Той е чуден Съветник. Бди над църквата Си с истинска загриженост и със сърце, изпълнено с нежна съпричастност. Може да достигне до дълбините на нуждите ни. Но нашите пътища невинаги са Неговите пътища. Той вижда резултата от всяко действие и ни моли да се доверим търпеливо на Неговата мъдрост, а не на привидно мъдрите планове, които си правим.

Не спирайте да се молите. Ако отговорът се бави, чакайте го. Положете всичките си планове в нозете на Изкупителя. Нека настойчивите ви молитви се издигат до Бога. Ако е за Негова слава, ще бъдат изговорени утешителните думи: „Да ти бъде според желанието“.

Никога не можем да изморим Христос с упоритите си молби. Не чувстваме своята зависимост от Него така, както би трябвало. Нека оставим неизречена всяка дума на оплакване. Говорете с вяра и кураж, докато очаквате Бога. Бойте се от съмнението, да не би да ви стане навик, който ще унищожи вашата вяра. Действията на небесния Баща може да изглеждат неясни, тайнствени и необясними. И въпреки това е нужно да Му се доверим.

О, колко ценен е Исус за душата, която се уповава на Него! Но мнозина вървят в мрак, защото са погребали вярата си в сенките на Сатана. Никога, нито за миг дори, не бива да позволяваме на Сатана да смята, че силата му да дразни и обърква е по-голяма от силата на Христос да издига и укрепва.

Всяка искрена молитва, която се изговаря, се смесва със силата на Христовата кръв. Ако отговорът се отлага, това е защото Бог желае да проявим свята смелост и да изискваме обещанията Му. Верен е Този, Който е обещал. Той никога няма да забрави човека, който напълно се е посветил на Него.