НИ ЖИВОТНО, НИ ПТИЦА

Една басня разказва, че между животните и птиците започнала война. В нея участвал и прилепът. Когато животните побеждавали, прилепът свивал крилата си и ликувал заедно с тях: „Аз съм животно!“ А когато птиците вземали връх и надделявали над своите противници, то и прилепът разтварял крилата си и шумял заедно с тях: „И аз съм птица!“

Поуката е ясна. И днес има хора, които на някои празници са „християни”, а са роби на греха като всички, които не познават Бога.