НОВА СТРАНИЦА В НЕБЕСНИТЕ КНИГИ

Започни новата година от живота си с нов живот. Записващият ангел ще прелисти нова страница в небесните книги. Ти имаш много угризения на съвестта. Имал си толкова много цели, давал си толкова много обещания и въпреки това не копнееш и не желаеш да дойдеш при Христос, за да получиш вечен живот.

Ако пожелаеш да начертаеш ясна разграничителна черта зад себе си, отново можеш да изпиташ богатствата на Неговата благодат. Пастирът те очаква, за да те приеме.

Величието на небето те кани да отидеш при Него, за да имаш живот.

,,Съкровища от свидетелства” – 234, 243 стр. Издателство ,,Нов живот”