НОВИ ПЪТИЩА В МОЗЪКА

Изглежда, че навиците оформят изключително постоянни пътища в мозъка. Навикът не може да се изтрие никога даже ако не се практикува в продължение на много години. Но навиците биха могли да бъдат превъзмогнати със създаването на други навици, по-силни от тези, които лицето иска да превъзмогне. Ние бихме могли да изработваме нови пътеки в мозъка си със съзнателно избран начин на реагиране на дадена ситуация, а не така, както обикновено правим. Ще трябва да повтаряме новия начин на реагиране толкова пъти, че бутоните (уплътнения в синапсите), които се образуват в новия път, да са повече от тези, които искаме да превъзмогнем. Така, когато нервните импулси потекат през мозъка, ще им бъде по-лесно да минат по новия път, отколкото по стария. С други думи, ние избираме друг път – да бъдем любезни, вместо да се гневим, да бъдем вежливи, вместо критични, да помогнем, вместо да нараняваме.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“