НОВОРОЖДЕНИЕ 

“Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство.” (Йоан 3:3).

Промяната на сърцето, представена от новорождението, може да се осъществи единствено чрез силното действие на Светия Дух. Гордостта и себелюбието се противопоставят на Божия Дух; всяка естествена склонност на сърцето опонира на промяната от себичност и гордост към смирението и скромността на Христос. Но ако искаме да вървим по пътеката към вечния живот, не бива да се вслушваме в шепота на своето его. В смирение и покаяние трябва да умоляваме нашия Небесен Баща: „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен“ (Псалми 51:10). Когато получаваме божествената светлина и съдействаме на небесните същества, ние се раждаме отново – освободени чрез Христовата сила от покварата на греха.