НОВОТО НЕБЕ И НОВАТА ЗЕМЯ

„Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите нажежени ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда“ (2 Петр. 3:11-13).

Стъпките на нечестивите никога няма да осквернят новата земя. Пречистващ огън от небето ще ликвидира всички последици от заразата на греха. Разрушени, нащърбени планини ще се стопят нажежени, в атмосферата също всичко ще бъде разградено. Когато нашето наследство се открие пред нас славно и чудесно – ще наследим една напълно нова земя.

Нека всичко красиво в земния ни дом – кристално бистрата река и зелените поля, шепотът на полъха в клоните на дърветата и ромонът на изворчетата ни напомня за блестящия град и жителите му с бели дрехи в нашия небесен дом – този свят на красота и хармония, който никой художник не би могъл да нарисува, нито език – да опише. „Око не е видяло и ухо не е чуло, нито на човешки ум е дохождало това, което Бог е приготвил за тия, които го любят“.