НОВО ЕСТЕСТВО

Трябва да се насилим, докато новият начин на живот ни стане привичка. Втора природа! Ново естество! Необходимо е а се приготвим да действаме според предписанията. Тези предписания трябва да включват подходящо изучаване на Библията и молитва, което е жизненоважно, защото ни свързва с Бога. Те ни помагат да развием връзка с Него и истинския източник на изцелението.

Ето няколко начина, които могат да ви помогнат да следвате ,,оздравителната си програма“.

  1. Записвайте си постиженията, даже и най-малките. Благодарете на Бога за помощта която ви оказва да следвате програмата. Запомнете, че старите навици не умират бързо. Не живейте с тях. Те не са били оформени за един ден. Всеки път, когато се занимавате по новата програма, става укрепване на нови нервни връзки. Когато се молите, тези нерви се зареждат с небесен ток направо от космоса. И това, което Бог е започнал, Той ще го довърши.
  2. Отбележете всяка трудност, която бихте имали при изпълняване на програмата. Опитайте се да си обясните защо е трудно.
  3. Убедете се, че наистина искате да вървите напред.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“