НОВ ЖИВОТ 

“…тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно – чрез Божието слово, което живее и трае [до века]” (1 Петр.1:23).

В Библията е разкрита Божията воля. Истините от Божието слово са произнесени от Всевишния. Този, който направи тези истини част от живота си, се превръща във всеки смисъл в ново създание. Не му се дават нови умствени способности, но тъмнината, която чрез невежество и грях е замъглявала възприятията му, бива премахната. Думите „ново сърце ви давам“ означават „давам ви нов ум“. Промяната на сърцето винаги е съпътствана от ясно убеждение за християнския ни дълг, от разбиране на истината. Този, който отдава на Писанията задълбочено, молитвено внимание, ще се сдобие с ясно разбиране и с трезва преценка. Ще се забележи, че след обръщането си към Бога е достигнал до по-високо ниво на интелигентност.