НОВ ЖИВОТ

„Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре“ (Йоан 3:5-7).

Всеки, който се стреми да достигне небето чрез собствените си дела, като пази закона, се опитва да извърши невъзможното. Няма никаква сигурност за онзи, който просто прилага една законническа религия – това е форма на святост без съдържание. Християнският живот не е видоизменяне или подобряване на старото, но пълно преобразяване на естеството. Има смърт за греха и „аз“-а и един нов живот. Тази промяна може да се осъществи само чрез ефективното действие на Светия Дух.

Човек може да не е в състояние да посочи точното време или място, или да проследи всички обстоятелства в процеса на обръщането, но това не доказва, че не е обърнат. Чрез средства, невидими като вятъра, Христос постоянно работи върху сърцето. Малко по малко, може би несъзнателно за получателя, се натрупват впечатления, които имат за цел да привлекат душата при Христос. Изведнъж, когато Духът дойде с по-директен призив, душата с радост се предава на Исус. За мнозина това се нарича внезапно обръщане, но то е резултат от продължителното убеждаване на Светия Дух – дълго и търпеливо влияние.

Въпреки че самият вятър е невидим, той поражда ефекти, които могат да се видят и почувстват. Така че работата на Духа върху душата ще се разкрие във всяко действие на онзи, който е изпитал спасяващата Му сила. Когато Божият Дух завладее сърцето, Той преобразява живота. Грешните помисли се отхвърлят, злите дела се изоставят; обич, смирение и мир заемат мястото на гнева, враждата и съпротивата. Радост заема мястото на тъгата и изражението на лицето отразява светлината на Небето. Никой не вижда ръката, която повдига товара, нито съглежда светлината, възлязла от небесните дворове. Благословението идва, когато чрез вяра душата се предава на Бога. Тогава силата, която никое човешко око не може да види, създава ново същество по Неговия образ.

Невъзможно е за ограничения човешки ум да схване процеса на изкуплението. Неговата тайна надвишава възможностите на човешкото познание, но въпреки всичко онзи, който преминава от смърт към живот, разбира, че то е една небесна действителност. Само началото на изкуплението можем да познаем тук чрез личен опит, но резултатът му ще се простира до вечността.