НОВ ПРИНЦИП В ЧОВЕШКИЯ УМ

В началото Бог създава първото човешко същество (Адам) по Своя образ. Първоначално човечеството е съвършено – генетично, психически и духовно. Човешките същества притежават чиста съвест, благороден разум и преживяват перфектно поклонение, общувайки с Бог лице в лице, като по този начин всички други способности на ума работят в постоянна хармония и баланс. Принципите на любовта и свободата управляват ума. Мирът и задоволството са постоянен плод на съвършено балансиран ум. За съжаление това съвършено равновесие не продължава дълго. Човечеството нарушава доверието си в Бога. По свой свободен избор човешката раса прекъсва своята интимна връзка с Бога. Последствията от това са опустошителни и непосредствени. Тъй като хармоничното равновесие на ума се дестабилизира, деструктивен елемент заменя Божието влияние. Нов принцип започва да доминира в човешкия ум. Егоизмът, себичността изместват любовта и свободата. Човешките същества губят вроденото си чувство за безопасност и сигурност. Преживяването на мир изчезва, те биват погълнати от чувства на страх и вина, което води до стремеж към само съхранение. Преди егоистичния избор на Адам, човешкият ум е свободен от страх. Страхът е нова и опустошителна емоция, която заразява човешкия ум. Той е резултат от погрешно отно шение към Бога и от отделянето от Него. Тъй като човешките същества вече не се доверяват на Господ за благосъстоянието си, възниква принципът за оцеляването на по-силния.

,,Може ли да е толкова лесно“  Д-р Тимъти Дженингс