НОЖ С ДВЕ ОСТРИЕТА

Кислородът е описан  като ,,нож с две остриета“, тъй като е жизненоважен компонент на вътреклетъчните реакции, произвеждащи енергия чрез оксидативните процеси, но той отговаря и за производството на отровни вещества, известни под наименованието реактивни видове кислород. Тези видове определят оксидативните изменения във въглехидратите, ДНК-то, мазнините и белтъчините, водещи до мутации, разкъсване на митохондриите и вътреклетъчните мембрани, деактивиране на ензимите, клетъчни увреждания и унищожаване на тъкани.

Принципно организмът притежава многобройни механизми за антиоксидантна защита, но ако тя не е адекватна вследствие на нездравословно хранене или излишък от видове реактивен кислород, оксидативните лезии успяват да нарастват. Дисбалансът между оксиданти и антиоксиданти се нарича оксидативен стрес.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот“