НОСИТЕЛЯТ НА ТОВАРИ

“Сине мой, дай сърцето си на мене, И очите ти нека внимават в моите пътища” Притчи 23:26 

Независимо какви са твоите изпитания и безпокойства, положи случая си пред Господа. Твоят дух ще бъде укрепен, за да издържи. За теб ще се отвори път, за да се измъкнеш от затруднението и неудобството. Колкото по-слаб и безпомощен се чувстваш, толкова по-силен ще бъдеш в Неговата сила. Колкото по-тежко е бремето ти, толкова по-благословена ще е почивката ти, когато го предадеш на Носителя на товари.