НУЖДАЕМ СЕ ОТ СВЯТИЯ ДУХ

Ако се учим от Христос трябва да се молим както апостолите се молеха когато, Светият Дух се изля над тях. Нуждаем се от кръщението на Божия Дух. Нямаме сигурност дори и за един час ако не се покоряваме на Божието Слово.