НУЖДАТА НИ ОТ МОЛИТВА

Ние имаме нужда от молитва! Една молитва усърдна, пламенна, агонизираща, подобна на Давидовата, когато извиква от радост:

“Както еленът желае водните извори, така душата ми желае Тебе, Боже.”

“Аз имам пламенно желание за Твоите наставления. Ето Твоите завещания пожелах.“

„Душата ми се изнурява от желанието, което имам всякога към Твоите съдби.”

“Пожелах Твоето спасение, Господи.”

“Желае и даже примира душата ми за дворовете Господни.”

“Сърцето ми и плътта ми радостно викат към живия Бог!”

Това е духът на борбата в молитвата, които притежаваше царят-псалмист.