НУЖДАТА ОТ БОЖИЯТА ИСТИНА

“Само благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома ГОСПОДЕН.” Пс.23:6

Нищо друго не може да удовлетвори нуждите на душата освен Божията истина. Тя трябва да се пази свято в сърцето и да стане част от живота. По този начин се придобива опит, който помага на душата да бъде бдителна и внимателна да не върши нещо, което би било в противоречие с волята на Христа, Който умря, за да могат човешките чада да имат вечен живот. Той бе изкушаван във всичко както нас, но не съгреши и затова знае как да подкрепява онези, които са изкушавани.