НУЖДАТА ОТ РЕФОРМИРАНЕ

“Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.” (Римляни 6:22,23)

Павел е чувствал, че изискванията на Бога трябва да се изпълняват, за да бъде избегнато последствието от Неговия съд. Също както апостол Павел ние трябва да положим всички усилия, за да получим венеца на живота, който ще бъде вечната слава на всеки победил. Не бива да се задоволяваме с воденето на безполезен живот.

Що е смирение? – Онова усещане за греха и личната малоценност, което води до покаяние. Все пак трябва да се уверим в пагубността на дадена болест, преди да усетим необходимостта от лечение. Онези, които не могат да осъзнаят греховността на греха са неспособни да оценят стойността на изкуплението и необходимостта от очистване от греха. Грешникът мери себе си със себе си и всички други като него. Той не поглежда към чистотата и святостта на Христа, но когато Божия закон го доведе до убеждение за вината от греха , той казва заедно с Павел: “Някога живеех без закона, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а аз умрях” /Римляни 7:9/.

Бог създаде човека за Своя прослава. Той не може и няма да търпи присъствието на греха в царството Си. Ако в църквата има хора, които умишлено грешат против Бога, трябва да се използват всички възможни средства, те да бъдат доведени до покаяние. Ако това не бъде направено, Божието име ше остане поругано. Бог е толкова чист, че не може да гледа благосклонно на беззаконието…