НУЖДА ОТ МЪДРОСТ И ЖАР

“Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина” 1Петр.2:9

Необходимо е да се извърши определена работа за онези, които не чувстват особена нужда от помощ. Именно защото не осъзнават окаяното си състояние, те не могат и да се реформират. Такива хора носят в себе си плесента на разваления характер. Тези души никога няма да видят небето, освен ако не изпитат новорождението. Ако не отхвърлят злото от живота си, те не ще бъдат допуснати да влязат в присъствието на святите ангели. Бог никога няма да позволи в небесните дворове да влезе онова, което вреди и унищожава.