НУЖНА Е ПРОМЯНА НА СЪРЦЕТО

 

„Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство .“(Йоан 3:3)

Никодим има висок пост на доверие в юдейската нация. Заедно с другите и той е разтърсен от учението на Исус Христос. Уроците, изговорени от Спасителя, дълбоко впечатляват и него и той желае да научи още за тези прекрасни истини.

Никодим идва при Господа с намерението да дискутира, но Исус полага пред него основните принципи на истината. Казва му, че не от теологично познание се нуждае той, колкото от духовно новорождение. Не му е нужно да задоволи любопитството си, но да има ново сърце. Трябва да получи нов живот отгоре, преди да може да оцени небесните неща.

Промяната на сърцето, представена от новорождението, може да се осъществи единствено чрез силното действие на Светия Дух. Гордостта и себелюбието се противопоставят на Божия Дух; всяка естествена склонност на сърцето опонира на промяната от себичност и гордост към смирението и скромността на Христос. Но ако искаме да вървим по пътеката към вечния живот, не бива да се вслушваме в шепота на своето его. В смирение и покаяние трябва да умоляваме нашия Небесен Баща: „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен“ (Пс.51:10). Когато получаваме божествената светлина и съдействаме на небесните същества, ние се раждаме отново – освободени чрез Христовата сила от покварата на греха.

Мощната сила на Светия Дух изработва пълна промяна на характера в човешкото същество, като го превръща в ново създание в Исус Христос. Думите и действията му изразяват любовта на Спасителя. Няма вече стремеж към по-високи места. Има отричане от егото. Името на Исус е записано върху всичко, което се казва и върши.

Не е ли новорождението на един човек най-великото чудо? Какво би било невъзможно за човешко същество, щом с вяра се държи за Божията сила?