НУЖНИ ЕДИН НА ДРУГ

При кулминацията на Своето прекрасно дело, със сътворяването на първия човек – Адам, Бог заявява, че все още нещо липсва. Човекът се нуждае от партньор, от спътник в живота, от приятел, когото да обича. Трябва му някой, който да го държи за ръка, докато върви през градината. Някой, когото да прегръща, докато слънцето се скрива зад хоризонта; да се сгушва до него, когато заедно гледат звездите. Адам имаше нужда от себеподобен, с когото да бъдат заедно цял живот. Затова Бог създаде Ева. Тя е равна на Адам във всяко отношение. Неразделни, те трябва да владеят света – предани на Бога и влюбени един в друг.

Онова, което е валидно при сътворението, важи и днес – хората се нуждаят един от друг, за да бъдат щастливи.

,,Здраве от сътворението“  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/health/