НУЖНО Е ПОСВЕЩЕНИЕ

“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който стои в Мен и Аз – в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо.” Йоан 15:5

Онзи, който се съгласява да бъде мамен, е човек, в чието сърце истината не пребъдва. Голяма заблуда е схващането, че може да си християнин от време на време, че само от време на време може да си благочестив. Това е жива лъжа. Нередовното и незадълбочено прочитане на Божието слово не е достатъчно. Също така изричаните от време на време молитви не донасят на душата благодатта, от която се нуждае. Божията истина трябва да бъде присадена в сърцето, за да може да направлява живота. Тя трябва да стане най-съкровена част от нашия живот.