НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ТЕБ

Разказва се анекдот за група учени, които решили, че хората не се нуждаят от Бога. Един от тях погледнал към Създателя и казал: „Решихме, че вече нямаме нужда от Теб. Имаме достатъчно мъдрост, можем да клонираме хора и да правим много чудотворни неща“.

Бог го изслушал търпеливо и след това казал: „Много добре, нека да се състезаваме в създаването на човешко същество. Ще го направим и по същия начин, както създадох преди много време Адам. „Учените се съгласили и един от тях  се наел и взел шепа пръст. Бог го погледнал и казал : „Не! Трябва да направиш собствена пръст!“

Живеем  ли така, сякаш не се нуждаем от Бога? Може би го познаваме като наш Спасител, но се покланяме на идола на собствената си мъдрост или самонадеяност.