НЯМА НИЩО

Известен безбожник постъпил в болницата. След продължи­телно лечение, попитали жена му:

  • Как е мъжът ти?
  • По-добре е. Вчера му направиха рентгенова снимка на гла­вата, но не намериха нищо в нея.

Анекдотът предизвиква усмивка, но всъщност Божието Слово потвърждава това: „Безумният каза в сърцето си: Няма Бог“ (Псалом 14:1 и Псалом 53:1).