ОБЕЩАНАТА ПОМОЩ ЗА НАШАТА БОРБА

  “А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове,
И Създателят ти, Израилю:
Не бой се, защото Аз те изкупих,
Призовах те по име; Мой си ти.”
(Исая 43:1)

Всяко препятствие пред спасението на Божия народ трябва да се премахва, като отваряме Словото и представяме ясното “Така казва Господ”. Истинската виделина трябва да свети, защото тъмнина покрива земята, а човешките души тънат в мрак. Истината на живия Бог трябва да се различава ярко от заблудите на греха. Прогласявайте добрата вест: Ние имаме Спасител, Който е отдал живота Си, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот!

Пред развитието на Божието дело винаги ще има препятствия, но вие не се бойте. Нашият верен на завета Бог е съчетал Своето всемогъщество с нежността и любовта на грижовния пастир. Неговата сила е абсолютна, тя е залог за сигурното изпълнение на обещанията Му. Бог може да премахне всяка пречка, която спира напредъка на Неговото дело…

Когато се приближаваме към Бога със съкрушено сърце и с пълно упование във вярата, врагът, който непрекъснато иска да ви унищожи, ще бъде победен.

Обърнете се към Господа, вие, затворници на надеждата, потърсете сила от Него – живото Величие на небето. Изявете непоколебима, смирена вяра в Неговата сила и желание да спасява. От Христа извира живият поток на спасението. Той е изворът на живота и източник на всяка сила.