ОБЕЩАНАТА ПОМОЩ ЗА НАШАТА БОРБА

 “А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове,

И Създателят ти, Израилю:

Не бой се, защото Аз те изкупих,

Призовах те по име; Мой си ти.”

(Исая 43:1)

Всяко препятствие пред спасението на Божия народ трябва да се премахва, като отваряме Словото и представяме ясното “Така казва Господ”. Истинската виделина трябва да свети, защото тъмнина покрива земята, а човешките души тънат в мрак. Истината на живия Бог трябва да се различава ярко от заблудите на греха. Прогласявайте добрата вест: Ние имаме Спасител, Който е отдал живота Си, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот!