ОБЕЩАНИЕТО

“…отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.” Йн. 14:2,3

Изпълнението на обещанието да станем сънаследници с Христа, зависи изцяло от нашето желание и воля да се отречем от себе си. Когато Христос приеме царството от Отца, наградата на вечния живот ще получат онези, които със себеотрицание и себежертва са Го следвали още тук, на земята.