ОБЕЩАНИЕ ЗА БОЖИЯТА ПОМОЩ

„А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво ще говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите“ (Мат. 10:19).

Когато Христовите служители бъдат поведени на изпит за своята вяра, няма да бъде необходимо предварително да се подготвят, за да се представят добре. Сега подготовката им трябва да бъде извършвана ден след ден, като натрупват в сърцата си съкровищата на скъпоценните истини от Божието Слово, като се хранят от Христовите учения и като укрепват вярата си чрез молитва; тогава, когато бъдат изведени на изпит, Светият Дух ще напомня самите истини, които ще достигнат до сърцата на дошлите да чуят. Бог ще направи познанието, получено чрез старателно изследване на Писанията, да проблесне в паметта им точно в необходимия момент.

Сега трябва да се подготвяте за времето на изпитанието. Сега трябва да знаете дали нозете ви са стъпили на Вечната скала. Трябва да имате лична опитност и да не сте зависими от другите за своята светлина. Когато бъдете въведени в изпитание, без никакъв земен приятел да може да застане на ваша страна, ще знаете, че не сте сами. Ще бъдете ли в състояние тогава да осъзнаете, че единствен Христос е вашата подкрепа? Ще бъдете ли в състояние да си спомните обещанието: „Ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света“? Навсякъде около вас ще има невидими същества, решили да ви унищожат. Сатана и ангелите му ще търсят всякакъв начин да ви разклатят от непоколебимостта спрямо Бога и Неговата истина. Но ако погледът ви е отправен единствено и само към Неговата слава, няма защо да мислите как ще засвидетелствате за истината МуSee.

Млади мъже и жени, растете ли към пълния ръст на жени и мъже в Христос, така че щом дойде кризата, да не можете да бъдете отделени от Източника на вашата сила? Ако желаем да устоим във времето на изпитанието, трябва сега, в мирно време, да придобиваме жива опитност в Божиите неща. Сега трябва да се научим да разбираме какво представляват дълбоките раздвижвания на Божия Дух. Христос трябва да бъде за нас всичко и във всичко Той да е Алфата и Омегата, първият и последният, началото и краят.