ОБЕЩАНИЕ ЗА БОЖЕСТВЕНА ПОМОЩ

 “Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря!
Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме!
Ако махнеш насред себе си хомота.
Соченето с пръст и нечестивите думи”
(Исая 58:9)

Господ ще работи за Своите чада, когато те осветят душите си чрез послушание на истината. Тогава цялото същество – тяло, дух и душа, ще бъде в пълна хармония с Бога. Като обичаме Бога от цялото си сърце и ближния като себе си, ще имаме свободата, увенчана с небесната слава. “Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят” (1 Коринтяни 2:9).