ОБЕЩАНИЯТА В БОЖИЕТО СЛОВО

 

Всяко обещание в Божието Слово е за нас. В молитвите си представяйте като залог думите на Йехова и чрез вяра изисквайте обещанията Му. Словото Му е гаранция, че ако искате с вяра, ще получите всички духовни благословения. Продължавайте да искате  и ще получите  огромно изобилие над всичко, което искате или мислите.

Застъпвайте се за Светия Дух. Бог стои зад всяко обещание, което е дал. С Библия в ръцете си казвайте: „Изпълнил съм казаното от Теб и сега представям обещанието Ти: Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, почукайте и ще ви се отвори.“