Обещания за младите

Бог жали и обича младите хора и иска те да намират щастие в Него. Той се пожертва, за да ги изкупи. Ще ги благослови, ако дойдат при Него със смирение и искреност.

Божията покана стига до всеки млад човек: „Сине Мой, дай сърцето си на Мен и Аз ще те очистя, ще задоволя твоите копнежи с истинско щастие“. Бог обича да прави младите щастливи. Ето защо желае те да Му отдадат сърцата си, за да ги пази Той, та всички дадени от Бога способности на цялото същество да бъдат съхранени в едно здравословно и изпълнено с енергия състояние. Те държат Божият дар на живота. Той прави сърцето да бие; дава сила за развитието на всяка способност.

Сред опасностите на тези последни дни единствената сигурност за младите хора лежи в постоянното увеличаване на бдението и молитвата. Младежи, които намират радост в четене на Божието слово и в молитвения час, ще бъдат постоянно освежавани от вълните, идещи от Източника на живота. Те ще постигат висините на морално превъзходство и широта на ума, каквито другите не могат и да си представят.
Исус обича младите хора. Той се пожертва, за да ги спаси. О, само да можеха да разберат колко ги обича Бог! Той иска да ги направи добри и чисти, благородни, мили и учтиви, за да могат да живеят с чистите и святи ангели през цялата вечност.

Какви възможности се откриват пред младите, които се държат за Божиите уверения в Господното слово! Едва ли човешки ум може да схване каква е ширината, дълбочината и височината на духовните висини, които могат да бъдат постигнати, когато човек стане участник на Божието естество.

Младежите в наше време могат да бъдат съработници на Христос, стига да пожелаят. В процеса на работата вярата им ще укрепва и познанието им за Божията воля ще нараства. Всяко тяхно добро намерение и всеки акт на извършване на нещо право ще бъдат записани в Книгата на живота.

Ако съветите на Божието слово бъдат вярно следвани, спасяващата благодат на Христос ще бъде дадена на младите хора; защото децата, възпитани да обичат Бога и да са Му послушни, които се поддават на оформящата сила на Неговото слово, са обект на Божията специална грижа и благословение.

Бих желала всички младежи да можеха да разберат колко скъпоценно нещо пред Бога е човек да Му посвети сърцето си. С каква голяма любов ангелите пазят стъпките на богобоязливите и обичащи Бога младежи! Исус ги знае по име и техния пример помага и на други да вършат правото. Младежите, които са скътали в сърцето и ума си Божиите думи на съвет и насърчение и скъпоценните перли от Неговите обещания, от които могат да черпят по всяко време, ще бъдат жив канал, по който ще протича Божията светлина. Те имат връзка с Източника на всяка светлина.

Децата и младите с техния свеж талант, енергия и кураж, с тяхната остра и бърза чувствителност са обичани от Бога и Той желае да ги доведе в хармония с Божествени инструменти… Те принадлежат на Христос. Изкупени са с Неговата кръв, Негови са чрез любовта Му. Живеят, защото Той ги пази със Своята сила.
Нека във време на изпитание младите хора да отварят Божието слово и със смирени сърца и с вяра да търсят Господа за мъдрост, за да открият пътя, който Той им отваря, и за сила да ходят по него.

Представете пред Бога вашите нужди, радости, скърби, грижи и страхове. Не можете да Го претоварите; не можете да Го изморите. Този, Който знае и броя на космите на главите ви, не е равнодушен към нуждите на Своите деца. „Господ е жалостив и много милостив“ Неговото любящо сърце се трогва от нашите скърби и дори от простото им изговаряне. Занесете при Него всичко, което смущава ума ви. Нищо не е толкова голямо, че Той да не може да го носи, защото Той държи световете, управлява всичко във Вселената. Нищо, по какъвто и да било начин засягащо нашия мир, не е твърде нищожно за Него, че да не го забележи. Няма глава в нашия живот, която да е твърде тъмна за Него, та да не може да я прочете. Няма объркано положение, твърде трудно за Него, та да не може да го оправи. Няма бедствие, което може да сполети и най-малкото от Неговите деца, няма безпокойство, което да мъчи душата, нито радост, която да я насърчава, нито искрена молитва, изплъзнала се от устните, които нашият небесен Баща да не забележи или към които да не прояви непосредствен интерес.

Бог не налага никакви изисквания, без да осигури средства за тяхното изпълнение. Чрез благодатта на Христос можем да постигнем всичко, което Бог изисква.