ОБЕЩАНИЯ 

“понеже в Него е Да <за всичките> Божии обещания, колкото много и да са; за това и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас.” 2 Коринтяни 1:20 

Когато четете обещанията, помнете, че те са израз на непоклатимата любов и милост. Да, само вярвайте, че Бог е ваш Помощник. Той иска да възстанови Своя морален образ у човека. Когато се приближавате към Него с изповед и покаяние, Той ще се приближи до вас с милост и прощение.