ОБИКНОВЕНИТЕ СЛУЧКИ В ЖИВОТА

Бог ни изпитва и проверява чрез обикновените случки в живота. Именно малките неща разкриват естеството на сърцето. Малките прояви на внимание, многобройните незначителни случки и обикновени любезности съставляват житейското щастие. Пренебрегването на добрите, насърчителни думи на любов и на дребните любезности спомагат за създаването на житейското нещастие. Накрая ще се открие, че себеотрицанието за доброто и щастието на хората около нас е голяма част от записа на живота ни на небето. Също така ще се открие, че грижата за собственото  ,,аз“, независимо от доброто и щастието на другите, не е останала незабелязана от нашия небесен Отец.

Свидетелства към църквата – том 2   Издателство ,,Нов живот“