ОБИЧАЙТЕ СЕ КАТО БРАТЯ

 “А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг”
(1 Солунци 4:9)

Истината, скъпоценната истина трябва да ни освещава, покорява, пречиства, издига, и накрая възвиси до престола, който е от дясно на Величието на небето. Ще останем ли хилави в духовно отношение поради липса на упражнение? Нима всеки ден ще се лишаваме от ярка отличителна опитност в религиозния си живот, само защото позволяваме умовете ни да са погълнати от светски дела? Любовта към Бога се упражнява в любов към ближния.