ОБИЧАЙТЕ С ХРИСТОВАТА ЛЮБОВ

 “Това ви заповядвам да се любите един друг.”
(Йоан 15:17)

Молитвата на Христа /Йоан 17 гл./ е пример за ходатайственото посредничество, което Той непрекъснато прави за нас пред Отца.

“Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина ” – молеше се Той /Йоан 17:17/. “Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно, както Ти, Отче си в Мен и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата , която Ти Ми даде, Аз я дадох на Тях; за да бъдат едно, както Ние сме едно. Аз в тях и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил Мене”. /Йоан 17:18-23/

Спасителят познава много добре душевните страдания на Своите чада. Той разбира и знае, че понякога техните сърца са наранени и оскърбени. Исус иска да успокои наскърбените и да им помогне. Ето Неговите думи: “Един другимо теготите си носете.” /Галатяни 6:2/ “Прочие, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си”. /Римляни 15:1/ Може да цари правда във взаимоотношенията ни, дори това да ни струва жертви.

Христос е направил безгранична жертва за нас, а ние ще откажем ли да се жертваме заради другите?