ОБИЧАЙ ГРЕШНИКА, А НЕ ГРЕХА МУ

“Който люби брат си, стои в светлината и в него няма повод за грях.” 1Йн.2:10

Христос е заръчал на учениците Си да обичат неприятелите си и “да се молите за тия, които ви гонят” (Матей 5:44). Той иска от нас да обичаме ония, които ни правят зло и ни гонят. Ние не трябва да изразяваме нито в думи, нито в постъпки духът, които те проявяват към нас, а да търсим всяка възможност, за да им сторим добро.

Но докато Бог иска от нас да бъдем като Христа спрямо нашите врагове, то в никакъв случай не бива да прикриваме грешките на тези, които виждаме, че грешат, само за да имаме мир. Исус, Изкупителят на света, никога не изкупваше мира с цената на прикриване на беззаконието или чрез компромиси.