Ще обичам както Христос обича

“По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си” (Йоан 13:35).

Ако искаме да бъдем истинска светлина в света, трябва да проявяваме любящия и състрадателен дух на Христос. Да обичаме като Него и да показваме несебичност по всяко време и навсякъде означава, че е нужно да практикуваме самоконтрол.. Означава, че трябва да пръскаме около себе си любезни думи и поведение. Това не струва нищо на даващия, но оставя след себе си скъпоценен аромат. Влиянието му за добро е безценно. Не само за получателите, но и за дарителя това е благословение, защото всичко се отразява върху него след това. Истинската любов е ценно качество от небесен произход, което увеличава своя аромат, когато се разпръсква върху другите.