ОБИЧАТ ЛИ ХОРАТА ИСТИНАТА?

 

Прочутият френски психолог Густав Льо Бон, написва през 1895 г. своята известна книга за манипулируемостта на хората, тяхното предразположение към лозунги и неволната им готовност да бъдат подвеждани. В нея той буквално пише: „За да се повлияят масите, никога не бива да се прави опит да се привежда някакво доказателство. Единственото признато доказателство е безочливото и нагло твърдение. Човеците никога не са копнеели по истината. Те предпочитат да боготворят заблудата. Който мами хората, той ще бъде техен господар, който ги просвещава – винаги тяхна жертва; защото хората имат вменени, рядко разумни схващания. Лесното приемане на дадено твърдение “а правилно е свързано с нежеланието на повечето сами да съберат необходимото познание, за да си изградят свое собствено мнение.”

Тежка присъда, нали? Но който познава Божието слово, не би се учудил, понеже знае кой е водачът, или по-добре прелъстителят на човеците (виж Откровение 12:9 и 20:2-3). Той не „устоя в истината”, но е „лъжец и на лъжата баща” (Йоан 8:44). Той повлича хората след себе си и ги води по „широкия път” към погибел.

„Влезте през тясната врата, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях.” Матей 7:13