ОБЛЕГНИ СЕ НА СЪЗДАТЕЛЯ СИ

Сега е времето, когато трябва да се запознаем с Бога чрез изпитване на Неговите обещания. Ангелите записват всяка сериозна и искрена молитва. Трябва да се разделим по-скоро с вътрешната си удовлетвореност и със себелюбивото си себеугаждане, отколкото да пренебрегнем общуването с Бога.
Мислете за Христос! Гледайте към Него с вяра! Вярвайте в обещанията Му! Поддържайте в мисленето си в състояние на пълно доверие! Бог ще ви бъде опора. Облегнете се на Него, научете се да сте зависими от Него. Установете и укрепете доверието си върху Този, Чиято ръка никога не греши.
Всичко е възможно за този, който вярва. И каквото и да пожелаете, когато се помолите и вярвате, че го получавате, ще ви се изпълни. Тази вяра прониква и през най-мрачния облак и донася лъчи на светлина и надежда до отпадналата и обезсърчена душа. Точно отсъствието на тази вяра и на такъв вид доверие донася безпокойство, причиняващи страдания страхове и зли предчувствия. Господ иска да извърши велики неща за Своите люде, когато те възложат доверието си изцяло на Него.

,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“